Headlines

Atomkraftverket i Ukraina var nær katastrofe. Lørdag ble hovedstrømlinjen kuttet igjen.

Kjernekraftverket i Zaporizjzja hadde fire eksterne kraftlinjer. Lørdag ble den siste kuttet.

Kjernekraftverket Zaporizjzja mistet hovedkrafttilførselen lørdag. På bildet ser vi en russisk militærbil med Z-merket parkert utenfor kraftverket torsdag 1. september, da IAEAs ekspertgruppe kom dit.

FN-inspektører fra Det internasjonale atomenergibyrået (IAEA) ankom kjernekraftverket torsdag. De skriver i en uttalelse at kraftverkets siste hovedkraftledning ble kuttet lørdag. Det betyr at de ikke får levert strøm ut av anlegget.

De tre andre linjene er kuttet tidligere i konflikten.

Kjernekraftverket er Europas største. Det ligger på frontlinjen av krigen, sør i Ukraina.

Kraftverket leverer fortsatt strøm til forsyningsnettet via en reservelinje, melder IAEA. Kun én av kraftverkets seks reaktorer er i drift. Reservelinjen kan også sørge for at atomkraftverket får nok strøm til å opprettholde driften.

Medlemmer av IAEAs ekspertgruppe ankom atomkraftverket i Zaporizjzja utenfor Enerhodar torsdag 1. september.

Russland tok kontroll over Zaporizjzja i mars. Ukrainas president, Volodymyr Zelenskyj, tok opp situasjonen i sin daglige tale til nasjonen lørdag kveld.

– Russland forbereder et avgjørende energislag mot alle europeere denne vinteren, uttalte presidenten. Han nevnte at gassledningen Nord Stream 1 fortsatt er nedstengt, som et eksempel, skriver Reuters.

Zelenskyj har tidligere gitt Russland skylden for at kraftverket sør i Ukraina ble kuttet fra det nasjonale kraftnettet 25. august. Den ukrainske presidenten skylder på russisk beskytning. Han mener at situasjonen fort kunne ha ført til en atomkatastrofe.

Russland skylder på ukrainsk ildgivning. De mener dette er årsaken til branner og kutt av kraftlinjer i området.

Atomenergibyrået er på plass

Det internasjonale atomenergibyrået har nå eksperter på plass i kjernekraftverket.

– Våre folk på stedet fikk direkte, rask og pålitelig informasjon om den siste utviklingen angående kraftverkets eksterne krafttilførsel. Vi har allerede en bedre forståelse av måten reservekraftlinjen bidrar til å knytte kraftverket til forsyningsnettet på. Dette er avgjørende informasjon for å vurdere situasjonen der, uttalte IAEA-direktør Rafael Grossi.

Norske myndigheter følger med

Astrid Liland, beredskapsdirektør i Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA), forteller til Aftenposten at de er bekymret for situasjonen.

– Det har vært stadig økende antall i kamper og anslag på anlegget siden begynnelsen av august. Det har vært trefninger på deler av byggene på anlegget. Det vi er veldig bekymret for, er at det kan bli skader på infrastruktur, at det kan bli skader på selve bygningen eller på lageret for brukt kjernebrensel. Det er ikke er så godt beskyttet som selve kjernekraftverket, forteller hun.

De fire eksterne linjene som fører strøm inn og ut av anlegget, er nå kuttet, bekrefter hun.

Astrid Liland, beredskapsdirektør i Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA).

– Nå opererer kraftverket på en reservelinje som er tilknyttet et kullkraftverk i nærheten. Det brant nær kullkraftverket i forrige uke, utdyper Liland.

I tillegg til dette har atomkraftverket backup-systemer for å produsere strøm til kjølingen av reaktorer:

– Kjernekraftverket er avhengig av å ha en linje koblet til et eksternt strømnett hvis de skal kjøre reaktorene. Når de kjører reaktorene, produserer de mer strøm enn de trenger selv, det må sendes ut på strømnettet. Hvis ikke må de stenge reaktorene ned, forklarer Liland.

Etter at man stenger ned et kjernekraftverk, produseres det mye restvarme. Den må avkjøles. Hvis ikke kan temperaturen stige så mye at det kan gå galt, og man får eksplosjoner.

– De har dieselaggregater som backup. De skal kunne kjøre i mange dager. En reaktor må minimum kjøles ned i én til to uker etter produksjon, sier beredskapsdirektøren i DSA.

Leave a Comment