Headlines

Danmarks regjering kaller inn til pressekonferanse – advarer om en alvorlig energisituasjon – VG

GASS-BEKYMRING: Mette Frederiksen kaller inn til pressekonferanse om forsyningssikkerheten i Danmark. Her er hun på en pressekonferanse om coronaviruset i januar i år.

Danmarks statsminister Mette Frederiksen sier energisituasjonen er alvorlig. Samtidig har EU og Norge hatt nye samtaler om norsk gass.

Publisert:

Den danske regjeringen kaller inn til en pressekonferanse om forsyningssikkerheten torsdag ettermiddag. Ifølge dansk TV 2 mener statsminister Mette Frederiksen at situasjonen er alvorlig, men kan bli verre når vinteren kommer.

– Vi er bekymret alle sammen. Det er alle husstander i Danmark og Europa, det er vi som myndighet og regjering, sier hun, ifølge kanalen.

Dersom det ikke kommer noe russisk gass til Europa, kan prisene stige ytterligere, men det kan også bli en mangel på gass, utdyper Frederiksen.

På pressekonferansen torsdag vil regjeringen advare om alvoret i situasjonen og samtidig orientere om hvor Danmark står i en eventuell forsyningskrise, ifølge dansk TV 2.

Kanalen skriver at Energistyrelsen vil komme med forslag til hvordan både borgere og virksomheter kan få ned energiforbruket.

TV 2 påpeker imidlertid at fyllingsgraden i de dankse gasslagrene er 94 prosent, som er et godt utgangspunkt for vinteren.

GASSAMTALER: Jonas Gahr Støre og Ursula von der Leyen her i Brussel i februar.

Samtaler med Norge

EU-president Ursula von der Leyen skriver på Twitter at hun har hatt en samtale med statsminister Jonas Gahr Støre om Ukraina og energi.

Von der Leyen skriver at Norge har økt gassleveransene til Europa. Tidligere onsdag sa hun i en tale at Norge nå leverer mer gass til Europa enn Russland.

– Norge er et anker for europeisk energisikkerhet, skriver Von der Leyen.

Makspris på gass var ikke et tema i samtalen, understreker Støre i en pressemelding på regjeringens nettsider.

– Det er selskapene som selger gassen. Forutsigbarhet og langsiktighet vil være en fordel både for gassprodusentene og kundene i Europa. Det vil legge til rette for at Europa får nok energi også i fremtiden, skriver Støre i en pressemelding.

– Norge er en stabil og pålitelig leverandør av gass til Europa, og det er derfor naturlig at vi har tett dialog om den krevende situasjonen Europa nå er i. Samtidig må vi ikke innføre tiltak som har utilsiktede konsekvenser og som i verste fall kan bidra til å forverre situasjonen på lang sikt, sier Støre.

Han understreker at regjeringen nå vil sette seg grundig inn i forslagene som EU vurderer.

– Vi er åpen for å diskutere ulike løsninger. Europa er vårt viktigste marked og nære allierte. Dessuten påvirker de høye gassprisene i Europa som kjent også strømprisene her hjemme i Norge, sier Støre i pressemeldingen.

Russlands stengte gasskraner

Bakgrunnen for samtalen er Europas enorme behov for gass etter at russisk gasseksport har blitt betydelig mindre. Eksporten er redusert med 75 prosent hittil i år, ifølge Reuters.

I slutten av august stengte Russland gassrørledningen Nord Stream for vedlikehold. Etter planen skulle gassen igjen flyte fra lørdag, men fredag kveld kom beskjeden om at rørledningen ikke ville bli åpnet som planlagt.

Den franske regjeringen er blant dem som beskylder Russland for å bruke gasseksporten som et krigsvåpen mot Vest-Europa.

Norge er en viktig leverandør av gass til det globale markedet. Nesten alt av det Norge produserer, eksporteres.

Norge er verdens tredje største gasseksportør, kun bak land som Russland og Qatar.

Ber om billigere norsk gass

Flere europeiske land har bedt Norge om å øke gassleveransene til Europa for å dempe de høye energiprisene.

Senest for en uke siden var den belgiske statsministeren Alexander de Croo på besøk for å be Støre om billigere gass.

I et intervju med Financial Times åpnet Støre for en diskusjon om pristak på gass:

– Jeg forstår fullt ut at Europa nå har en grundig debatt om hvordan energimarkedene fungerer, sier Støre.

Tidligere onsdag la EU-kommisjonen frem en rekke forslag for å møte energikrisen.

Von der Leyen foreslo blant annet et pristak på russisk gass og inntektstak for selskaper som produserer billig strøm.

– Målet er veldig klart. Vi må kutte Russlands inntekter som Putin bruker for å finansiere denne grusomme krigen mot Ukraina, sier von der Leyen.

Russlands president Vladimir Putin svarte umiddelbart på forslaget ved å kalle det «tåpelig».

Leave a Comment