Headlines

– Den store jokeren – VG

STOPP: Gassrørledningen fra Nord Stream 1 fra Russland kommer i land her i Lubmin i Tyskland. Nå stenger Russland gass-strømmen med vedlikehold som begrunnelse.

Den franske regjeringen beskylder Russland for å bruke gasseksporten som et krigsvåpen mot Vest-Europa. Ifølge FHS-lærer Geir Hågen Karlsen er det nå opp til politiske toppledere i Europa om Russland vil lykkes med å utløse sosial uro.

Publisert:

– Energikrisen er den store jokeren mellom Russland og Vesten nå. Mange peker på at Russlands strategi videre er å bidra til så kraftig politisk og folkelig misnøye at Nato-landene etter hvert vil være villig til å inngå kompromisser i krigen i Ukraina, sier Karlsen til VG.

Han er oberstløytnant og hovedlærer på Forsvarets Høyskole (FHS), med hybrid krigføring og påvirkningsoperasjoner som spesialområde.

– Russisk manipulering av energiprisene fremstår som det eneste hybride virkemiddelet de har fått til å fungere under krigen, sier han.

– Trusselen om atomkrig fra Russland tidligere i år, var det ingen som tok alvorlig, og det er nå tonet ned. Og kanskje vi kan vente oss store cyberangrep, men de vil i så fall bli besvart med enda større cyberangrep eller andre reaksjoner mot Russland fra vestlig side, legger han til.

EKSPERT: Geir Hågen Karlsen underviser i hybrid krigføring og påvirkningsoperasjoner på Forsvarets Høyskole.

Stopper eksport

Russlands energieksport til Europa er redusert med 75 prosent hittil i år, ifølge Reuters. Tirsdag stenger Russland gassrørledningen Nord Stream 1 til Tyskland for vedlikehold i de kommende dagene – men ingen vet om den igjen kommer opp i full kapasitet etter dette.

Tirsdag kveld varslet Gazprom at de stopper gasseksporten til Frankrike. Ekstreme strømpriser i Europa falt noe tirsdag etter at EU-kommisjonen varslet inngripende tiltak. Samtidig ble det kjent at Tyskland fyller opp sine gassreserver raskere enn ventet.

Gass som krigsvåpen

Frankrikes minister for energiomstilling, Agnes Pannier-Runacher sier at Russland «bruker gass som et krigsvåpen, og vi må forberede oss på det verste, en total stopp i forsyningene».

– Hvor stor er risikoen for at Russland lykkes med å skape sosial uro i protest mot strømpriser og energikrise?

– Det er egentlig opp til vestlige politikere, og hva de nå foretar seg. Mange europeiske land tar fram kriseplaner. Men vi vet jo ikke om energiprisene blir så høye at de sosiale konsekvensene blir så store at dette kommer ut av kontroll, sier Geir Hågen Karlsen.

– Vinteren kan bli vanskelig. Men en ting som har styrket seg, er tiltro til at de vestlige politiske lederne nå har en evne til å vokse med oppgaven, slik de gjorde med inngripende tiltak under pandemien og beslutningen om å gi opp 60 års restriksjoner på våpenleveranser til land i krig, legger han til.

Leave a Comment