Headlines

Kan man fritt velge «perspektiv» på det som skjer i Ukraina?

  • Sven G. Holtsmark

    Professor, Institutt for forsvarsstudier, Forsvarets høgskole

Innbyggere i Kramatorsk, Ukraina ser nærmere på ødeleggelsene etter et russisk rakettangrep 16. august.

La oss holde fast ved at det er et skille mellom løgn og sannhet.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Er det som skjer i Ukraina, noe annet enn en stormakts krig mot en mindre nabostat? Kan man fritt velge «perspektiv»? Er Russlands president Vladimir Putins «perspektiv» like troverdig som andre «perspektiver»?

Ifølge forfatter Peter Normann Waage skyldes Russlands storangrep på Ukraina 24. februar i år at landet «gjennom mange år opplevde Natos ekspansjon østover som en trussel». «Fra et russisk synspunkt» er det derfor snakk om en angrepskrig, ikke mot Ukraina, men «mot Nato». Dette vet Waage fordi Putin selv har sagt det.

Putin har også sagt at Ukraina styres av nazister og pedofile, og at Ukraina planla å angripe Russland. Det pågår heller ikke en krig, bare en «spesialoperasjon», og russiske styrker angriper ikke sivile mål.

Putin og Waages versjon er ikke troverdig.

Finnes en observerbar virkelighet

Allerede før 24. februar var det opplagt at Putins trusselpolitikk ville føre til nettopp det som han angivelig ville forhindre – et styrket Nato nærmere Russlands grenser.

Putin kunne angripe Ukraina fordi han ikke fryktet Nato.

Waage slår fast at det er Ukraina som «med god margin» har vunnet «propagandakrigen».

Men i tillegg til en «propagandakrig» finnes det en observerbar virkelighet. I denne er det stormakten Russland som uprovosert har angrepet Ukraina. Slik er det, uavhengig av «perspektiv».

For det finnes utsagn som er sanne, og det finnes utsagn som er løgn.

Waages tankegang er absurd

Waage: «Våpenleveransene fra Nato-land til Ukraina og samarbeidet mellom vestlig og ukrainsk etterretning skaper et bilde av at Ukraina allerede er medlem av militæralliansen. I dette perspektivet står vi overfor en krig ført mellom Vesten og Russland på ukrainsk territorium og med ukrainerne som offer.»

For Waage fører altså våpenhjelpen til Ukraina til at landet fremstår som medlem av Nato.

Det enkle faktum er at Ukraina ikke er medlem av noen allianse. Det vet ikke minst Putin, for ellers ville Russland ikke gått til angrep hverken i 2014 eller 2022.

Skal en alliansefri stat som angripes av en stormaktsnabo, gi avkall på hjelp for å unngå at angriperen får mistanke om at landet likevel er i en allianse?

Waages tankegang er absurd.

Intet «perspektiv» kan endre på dette

Videre: «Krigen hadde allerede pågått i åtte år da Russland invaderte Ukraina. Da holdt den seg i Øst-Ukraina, der kampene sto mellom utbrytere som ville slutte seg til Russland, og den ukrainske sentralmakten.»

Waage mener altså at det var først i 2022 at Russland invaderte Ukraina. Mener han det han skriver?

Russland invaderte og okkuperte Krym i 2014 og sendte så styrker inn i Øst-Ukraina. Russland har ført krig mot Ukraina siden 2014, krigen startet ikke i 2022.

Intet «perspektiv» kan endre på dette.

Det er et skille mellom løgn og sannhet

Waage: Det vi nå ser, er «Vestens krig mot Russland på ukrainsk territorium for å svekke landet og sikre sitt herredømme».

Waage må gjerne mene dette – men: Er det troverdig at Europa og Nato ønsket denne krigen med de ødeleggende virkningene den har, også for vestlige samfunn?

Ville Europa gjort seg stadig mer avhengig av russisk gass om man hadde tanker om en krig for å «svekke» landet, med struping av Russlands energieksport til Europa som et forutsigbart resultat?

La offentlige ordskifter dreie seg om faktiske forhold, ikke om «perspektiver» som mystifiserer virkeligheten.

Og la oss holde fast ved at det er et skille mellom løgn og sannhet.


Leave a Comment