Headlines

Krigen i Ukraina: – Uggen stemning i Moskva

Tirsdag kveld meldes det fra russisk hold at Russland-president Vladimir Putins tale utsettes til onsdag. Opprinnelig ble det meldt at talen skulle sendes klokka 19 norsk tid, og at den skulle omhandle de varslede folkeavstemningene i russisk-okkuperte områder i Ukraina.

Pensjonert generalløytnant Arne Bård Dalhaug tipper at det er uggen stemning i Moskva.

– Jeg vil tippe at det er litt uggen stemning i Moskva nå. Meldingene om at talen utsettes virker veldig troverdige, og dersom det skjer, indikerer det at det er stor uenighet i Kreml om hva som skal være hovedpunktene i talen. Rett og slett, sier Dalhaug til Dagbladet.

– General Richard Shirreff spekulerer overfor Sky News på at det har oppstått kaos i Moskva. Hva tenker du om det?

– Det kommer helt an på hva som menes med kaos. Jeg tolker det som at det er ganske stor uenighet innad i ledelsen i Moskva om hva hovedbudskapet i talen skal være. Det må det være dekning for å si, sier Dalhaug og fortsetter:

– Faktumet er at Putins tale har blitt utsatt. Det betyr at han i hvert fall ikke har villet overkjøre de andre ved å holde talen uavhengig av hva som menes. Det indikerer kanskje at Putin står svakere enn man hadde trodd. Uansett blir det interessant å følge med på hvordan dette følges opp de nærmeste timene og dagene.

KRIGEN: NATOs generalsektretær Jens Stoltenberg med budskap til Russland under høynivådelen av FNs hovedforsamling i New York. Foto: Vegard Kvaale.
Vis mer

– Eksepsjonelt

– Har du noen gang opplevd noe liknende?

– Nei, jeg husker at noen av Putins taler ble litt utsatt før Russland invaderte Ukraina 24. februar. I tillegg ble Putins tale i St. Petersburg i juni noe utsatt. Men det er eksepsjonelt at en tale som ble kunngjort på denne måten ikke går som planlagt.

Dalhaug omtaler det som en vanskelig tale å holde.

– Det er klart at dette er en tale som det er veldig vanskelig å holde. Dette fordi at det egentlig ikke finnes noen gode løsninger på problemene som Russland og Putin står overfor. Ja, så klart kan de mobilisere, men hvor effektivt vil det være sammenliknet med hvor stor risiko det innebærer?

GÅR GALT: Et jagerfly er ute på militærøvelse i Texas. Så kommer fuglen. Reporter: Bjørge Dahle Johansen. Video: Naval Air Command
Vis mer

Utvikling i Russland

I opptakten til talen ble det kunngjort at det skal avholdes folkeavstemninger i russisk-okkuperte områder i Ukraina, at våpenproduksjonen skal økes og at det gjennomføres en rekke lovendringer som gjør det enklere å kunngjøre full mobilisering av russiske styrker.

– Hva tenker du om spekulasjonene om at en full mobilisering kan være på trappene?

– Jeg har registrert spekulasjonene, men det behøver ikke å være slik. Jeg vurderer fortsatt at det knyttes mange usikkerhetsmomenter til en full mobilisering, og det er ikke lett å se hvordan det kan gi særlig effekt på kort sikt. På den andre siden har Putin vært dårlig informert om realitetene på slagmarka gjennom hele krigen.

– Det er også mulig at Putin ønsker å kunngjøre at områdene i Ukraina som i dag er under russisk okkupasjon skal underlegges Russland. Det vil skjerpe konflikten betydelig.

ÅPNER ILD: Videoer delt i sosiale medier skal vise russiske styrker åpne ild. Ifølge statseide russiske medier skal de ha angrepet en ukrainsk «sabotasje- og rekognoseringsgruppe».
Video: Telegram / Twitter. Reporter: Vegard Krüger
Vis mer

Sterke reaksjoner

Tirsdag kveld omtalte Nato-sjef Jens Stoltenberg de varslede folkeavstemningene som en ytterligere eskalering av krigen. USA har fordømt handlingene, Frankrike har omtalt det som en parodi og Norge har kalt det «ganske grufullt».

– Reaksjonene viser at det er fullstendig uakseptabelt av Russland å drive med gammeldags erobringskrig. Det understreker at det er prinsipielt uakseptabelt å flytte grenser i Europa ved hjelp av militærmakt, sier Dalhaug.

Leave a Comment