Headlines

Tørke og flom sees fra verdensrommet – NRK Urix – Utenriksnyheter og -dokumentarer

USAs romfartsorganisasjon Nasa og den europeiske ESA tar begge tusentalls satellittbilder av verden.

Begge har nå sendt ut bilder av noen av områdene som er hardest rammet av ekstremvær.

Bildene er tatt på forskjellige tidspunkter og viser hvor store endringene er.

Voldsom flom rammet Pakistan i juli og forverret seg i august. En tredel av landet ble oversvømt. Bildet viser et stort område sentralt i landet.

Nasa

Flom i Pakistan

Pakistan har vært rammet av ekstremt monsunregn i august. Det har ført til den største flommen i landet på et tiår.

Rundt en tredel av landet er blitt oversvømmet.

Nasas bilder er tatt 4. og 28. august og viser hvordan et stort område langs elven Indus er satt under vann på drøyt tre uker.

Gudpur i Pakistan

Maxar Technologies via AP

Et hav av sølevann

Landsbyen Gudpur er en av landsbyene i Pakistan som er rammet. Bilder viser hvordan det nå bare er et hav av sølevann der det for få uker siden var åkre.

150 broer og 3500 kilometer vei er ødelagt av flommen.

700.000 husdyr er døde. Tusenvis av km² med avlinger er gått tapt.

Rhinen ved Köln i 2021 og 2022

ESA

500-årstørke

Tørken i Europa i sommer er trolig den verste på 500 år, ifølge EU-kommisjonen.

Et rekordstort areal er svidd av i skogbranner. De store elvene som Rhinen, Loire og Donau har så lav vannstand at de elvetrafikken har store problemer.

Bildet viser Rhinen ved Köln. Sandbanker er synlig der vannet fløt i fjor. Samtidig ser man hvor brunsvidd landskaper er i år, sammenlignet med i fjor.

Poyang-sjøen i Kina 10. juli og 27. august i år

Nasa

Kinas største sjø fordamper

Hetebølgen sør i Kina i juli og august er den mest intense som noen gang er registrert i landet. Med varmen har det også fulgt langvarig tørke.

Poyang-sjøen er vanligvis Kinas største ferskvannssjø. Vanligvis varierer den veldig i størrelse.

Den har lite vann om vinteren og så fylles den opp i løpet av sommeren, skriver Nasa.

I sommer har den ikke fått påfyll, men har i stedet fordampet bort.

Poyang-sjøen er på gjennomsnitt 3.500 kvadratkilometer i høysesongen. Nå er den redusert til en størrelse på 737 kvadratkilometer.

Yangtze og Jialing ved Chongqing i 2021 og 2022

ESA

Tidenes hetebølge

Eksperter sier ifølge NTB at hetebølgen kan være den mest ekstreme som noen gang er registrert på kloden.

Ved rundt 30 prosent av de 600 værstasjonene langs Yangtze-elven. Vannstanden er rundt halvparten av gjennomsnittet de siste fem årene, skriver AFP.

Man må tilbake til 1800-tallet for å finne like lav vannstand i Yangtze som i år.

Det medfører problemer for godstrafikk og fører til redusert kraftproduksjon.

Bildet viser det Yangtze og Jialing møtes ved Chongqing.

Lake Powell med fem års mellomrom

Nasa

Aldri vært lavere vannstand

Den sørvestlige delen av USA er inne i en svært langvarig tørkeperiode som har vart i over 20 år. Tørken er ifølge BBC den verste på 1200 år.

Resultatet er at det er ekstremt lite vann i de store vannreservoarene vest i USA.

Det nest største reservoaret, Lake Powell, er nå under en fjerdedel fullt. Siden Lake Powell ble bygget på 1960-tallet har det aldri vært så lite vann.

Leave a Comment